سر ستون

سر ستون یکی از بهترین و زیباترین روش ها برای زینت بخشیدن به کارها در گچکاری ها است که می توان اجرا کرد که جلوه ی فوق العاده خاصی به پروژه می دهد.