نازک کاری چیست؟

پس از اتمام مراحل ابتدایی ساخت ساختمان ها و بناها و به عبارتی پایان سفت کاری ویا همان آجر چنی، نوبت به نازک کاری ساختمان و زیبایی که یکی دیگر از بخش های مهم در ساختمان می باشد می رسد
که نازک کاری گچ کاری نیز یکی از مراحل این امر است.

ساختمان ها زمانی کامل می شوند که علاوه بر پایداری و زیرسازی قوی،که تیم الهیاری در ضمین زومه بسیار قوی دارد که می توان آنها را اصطلاحا لایه های درونی سازه نامید،
دارای نازک کاری مناسب نیز باشند
و مثلا گچ کاری ساختمان یا برق کشی و کاشی کاری آن با کیفیت مناسبی انجام شده باشد.
در ادامه متن به توضیح یک برداشت کلی از نازک کاری و موضوعات مفیدی در مورد نازک کاری گچ کاری می پردازیم

همانطور که گفته شد پس از پایان زیرسازی ها سفت کاری ها،
یا همان دیوارچنی به انجام نازک کاری ساختمان ها پرداخته می شود.
این امر مراحل مختلفی دارد. در ابتدا باید دیوارسازی داخل سازه ها انجام گردد.
در وهله دوم بهکروم گیری و شمشه گیری دیوارها می پردازند.

و بعد از آن دیوارها را با گچ و خاک می پوشانند و نازک کاری سقف ها را نیز انجام می دهند.
پس از مرحله گچ و خاک به نازک کاری گچ کاری و سفید کاری و یا همان نرمه کشی دیوارها پرداخته می شود.. گاهی نیز به جای نازک کاری گچ کاری در سقف ها از سقف های کاذب یا پیش ساخته استفاده می شود

آشنایی با وسایلی که برای نازک کاری گچ کاری یا همان سفیدکاری لازم است؟
برای انجام نازک کاری گچ کاری از دو روش سنتی و نوین پاششی استفاده می شود.
که غالب به خاطر شرایط آب هوایی و مناسب بود هزینه اجرا از گچکاری به روش سنتی انجام میشود

در گچ کاری سنتی از ابزاری استفاده می شود که همه ما کم و بیش با آنها آشنا هستیم.
برای مکان هایی با ارتفاع زیاد دیوار ها و یا به جهت انجام گچ کاری سقف ها نیاز به استفاده از داربست و یا بشکه های معمولا ۲۲۰ لیتری و تخته بنایی داریم.

استاد گچ کار جهت انجام کار خود نیاز به چند استانبولی، بسته به حجم کار، چند ماله، همزن دستی جهت ترکیب کردن گچ و آب و سیمان و دیگر موارد لازم، شمشه های چوبی، آهنی یا آلومینیومی،
کاردک، ترازدستی،و ترازلیزری‌ شاقول و سیمان وریسمان مواردی از این دست دارد.
در سمت دیگر برای انجام گچ کاری پاششی یک ماشین گچ پاش و پمپ باد نیاز است؛
البته نمی توان مراحل نهایی گچ کاری یعنی سفید کاری را کاملا به صورت پاششی انجام داد
و این مراحل با استفاده از وسایل گچ کاری سنتی یا موارد نوین که کار مشابه را انجام می دهند،انجام می شوند